Over Sjoukje

De wens om bij te dragen aan een groter geheel draag ik al langere tijd met me mee. Begin twintig ging ik stage lopen in Namibië en werd het me duidelijk dat onze Westerse opvattingen problemen eerder groter maken dan dat ze bijdragen, hoe goed bedoeld ze ook zijn.

Sjoukje Goldman

Bijdragen aan de oplossing

Ondanks die inzichten vond ik uiteindelijk mijn weg in de economie en ging ik bij een bank werken. Totdat ik het gevoel had dat het gebouw letterlijk op me viel. Ik wilde niet meer mijn tijd besteden aan het rijker maken van aandeelhouders, ook al kreeg ik er (zeer) netjes voor betaald. In het onderwijs vond ik de zingeving die ik zocht: jongeren ondersteunen in hun kennisontwikkeling zodat zij vrijheid van keuze hebben na hun afstuderen. Toen we een paar jaar geleden privé onze ecologische footprint gingen verkleinen en ik ook dat meegenomen in mijn werk: door onderzoek en kennisdeling bijdragen aan de oplossing van problemen die we zelf veroorzaakt hebben, waar ik ook onderdeel van was.

Als spreker, onderzoeker en docent neem ik mijn omgeving mee in nieuwe verworven kennis en inzichten op het gebied van duurzame marketing. Ik krijg vaak de vraag of er een tegenstrijdigheid zit tussen duurzaamheid en marketing. Onlangs gaf iemand aan dat circulair en shoppen een ongemakkelijkheid met zich meebrengt. Zijn marketing en winkelen niet inherent verbonden aan het (ver)kopen van spullen die niemand nodig heeft? In de economie zoals we die met elkaar ontwikkeld hebben is dat helaas vaak het geval, in de nieuwe economie die we voor ogen hebben (bijvoorbeeld de donuteconomie van Kate Rayworth) is dat niet meer zo. In die economie is er in de waarde creatie van bedrijven harmonie tussen milieu, mens en financieel voortbestaan. Onderzoek, onderwijs en kennisdeling is nodig omdat we nog niet alle antwoorden hebben, maar veel nieuwe mogelijkheden ontdekken. We hebben de tijd niet aan onze kant dus het tempo ligt hoog.

Spreker, panellid of masterclass

Als spreker, panellid of met een masterclass deel ik graag de kennis en inzichten die we uit onze onderzoeken opgedaan hebben. ​

Bij het Centre for Market Insights doe ik onderzoek in samenwerking met het Centre for Economic Transformation naar de volgende drie onderwerpen:

  • Bewust en duurzaam consumenten gedrag
  • Nieuwe businessmodellen: van duurzaam naar circulair en regeneratief
  • De transformatie van de marketingprofessie


Voor meer inzicht in mijn publicaties en samenwerkingen, check mijn LinkedIn profiel (deze is volledig bijgewerkt en ik ben zeer actief met posts) en de volgende websites: