Onderzoeker

Heb je een praktijkvraagstuk gerelateerd aan duurzame marketing? Zoek je samenwerking met een hogeschool om hierin samen te werken? Dan kom ik graag met je in contact.

Sjoukje Goldman

Bij het centre for market insights van de hogeschool van Amsterdam doen we onderzoek naar drie sub-thema’s binnen duurzame marketing:

1. Bewust en duurzaam consumentengedrag

Om bedrijven succesvol te laten zijn in een eerlijke, duurzame economie is adoptie door consumenten noodzakelijk. Welk gedrag wordt van consumenten gevraagd ten aanzien van het kopen, gebruiken en recyclen van duurzame, eerlijke producten? Wat is nodig om een brede adoptie te bewerkstelligen van duurzame producten en bedrijven?

Twee voorbeelden van lopende onderzoeksprojecten:

In samenwerking met het Centre for Economic Transformation, het True price institute, facilitymanagement van de Hogeschool van Amsterdam en het Centre for Market Insights doen we onderzoek naar communicatie over true pricing. Welke communicatie verhoogt de bereidheid van de consument om de true price in plaats van de verkoopprijs te betalen?

In samenwerking met de Hanzehogeschool doet de Hogeschool van Amsterdam onderzoek bij vier Nederlandse gemeentes naar de intentie-gedrag kloof onder burgers met betrekking tot duurzaam gedrag. Voor dit onderzoek is een twee-jarige subsidie toegekend (zie: https://regieorgaan-sia.nl/nieuwsoverzicht/raak-publiek-11-projecten-gehonoreerd/#duurzaam-duurzaam).

2. Nieuwe businessmodellen gericht op meervoudige waardecreatie: van duurzaam naar circulair en regeneratief

Welke nieuwe businessmodellen ontstaan er die zich richten op meervoudige waardecreatie? Wat zijn de succesfactoren van deze nieuwe businessmodellen?

3. Transformatie van de marketingprofessie

In een duurzame, eerlijke economie richten bedrijven zich op meervoudige waardecreatie. Hoe marketing kan bijdragen aan financiële waardecreatie is bekend, maar wat is de bijdrage van de professie aan de balans tussen financiële, ecologische en sociale waardecreatie? Wat betekent dat voor de marketing professie? Welke skills en vaardigheden heeft de marketeer nodig in deze nieuwe economie?

Binnen deze thema’s hebben we meerdere onderzoeksprojecten lopen en staan we open voor nieuwe samenwerkingen op nieuwe projecten en vraagstukken.

Neem dus contact op zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan.